Å stå alene er ikke det samme som å tenke større, men mindre

Den attraktive reiselivskommunen er i ferd med å lage en felle - for seg selv

(Odd Roar Lange): Sentrale næringslivsaktører i reiselivskommunen Rauma i Møre og Romsdal ønsker at kommunen skal bli en egen reiselivsdestinasjon. Det kan komme til å bli en meget kostbar affære. Og er en trygg vei mot fiasko.
I leserinnlegget La Romsdal Reiseliv og Handel overtas styringen i Åndalsnes Avis argumenter Svein Kroken, som en av kommunens store næringslivspersoner, varmt for løsrivelse fra Visit Nordmøre & Romsdal AS. 

Ingen misunnelse

I sitt innlegg skriver Kroken blant annet:
Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag, nå Romsdal Reiseliv og Handel SA, har hatt en modell der næringa deltar med sin del av driften og kommunen med tilskudd til sin del av driften, av reiselivet i kommunen. Dette har vært en suksess oppskrift i mer enn 40 år som våre naboer har misunt oss.

Vel, finansieringsmodellen er med andre ord lik den alle de andre destinasjonsselskapene i Norge har, og i så måte har "Raumamodellen" ikke ført til noen misunnelse. I stedet er modellen under press. Fordi mange kommuner har dårlig økonomi og derfor ønsker å redusere sitt økonomiske engasjement i "turist- og markedsføringskontorene".

I dag er det ingen som misunner Rauma noe. Det er å ha et for stort selvbilde. Men det er mange som gjerne vil samarbeide med Rauma, og jeg håper også det snart kommer noen som vil investere tungt i en veldig bra region med stort uforløst potensial - blant annet innenfor bærekraftig turisme.

Suksessen

For få år siden gjorde nordvestlandskommunen, som for mange er kjent for Åndalsnes, Trollstigen, Trollveggen, Raumabanen og  Romsdalseggen, et dristig og riktig nytt kursvalg da utviklingsselskapet Nordveggen AS fikk overta reiselivspengene for å utvikle en ny masterplan for reiselivet.
Nordveggen skapte på kort tid et utviklingsmiljø som kunne jobbe på tvers av bransjer, fagfelt og system. Den modellen har naboene misunnet Rauma. 

Bygge opp, rive ned

Nå har kommunen igjen endret kurs, og nå må Nordveggen - på lik linje med andre - søke kommunens kraftfond om penger til å utvikle nye reiselivsprosjekt. Det er all grunn til å slå alarm.
Uten en klar bestilling og finansiering ble reiselivsfremtiden usikker for utviklingsselskapet, og flere av de dyktigste medarbeiderne har forlatt eller er i ferd med å forlate Nordveggen AS.
Et stort tap for reiselivsutviklingen.
Og dette gjør meg bekymret for fremtiden for Raumas reiseliv.
Fordi prosjektene de jobbet med også utløste ytterlige offentlige tilskudd, og dermed ble hver kommunalt investerte krone fordoblet.   

Det er størrelsen det kommer an på

... kommunen og reiselivet tenkt større og staket ut kursen og gjøre Åndalsnes/Rauma til en egen destinasjon med eget destinasjonsselskap. Dette begrunner jeg med at Åndalsnes/Rauma sitter på indrefilen i reiselivsprodukter, skriver Svein Kroken.
Gjesten vil ha en komplett rett, ikke bare indrefilet.
Uten grønnsaker, saus, potet og god vin blir det neppe noen å invitere til bords.

Å løsrive seg fra et større destinasjonsselskap er ikke å tenke større, men mindre. Og: dersom drømmen om eget destinasjonsselskap blir gjennomført, vil det bli en rådyr løsning. Fordi selskapet kommer til å diskvalifisere seg i kampen om statlige utviklings- og markedsføringspenger. 

 

Hva bringer de med seg hjem?                                              Foto: Odd Roar Lange

Hva bringer de med seg hjem?                                              Foto: Odd Roar Lange

De største blir vinnerne

I løpet av våren kommer Regjeringen med sin etterlengtede reiselivsmelding. Der kommer aktørene i Rauma, og alle andre, til å lese at regjeringen ønsker å gi økonomisk støtte til de de store destinasjonsselskapene, og til de som slår seg sammen i større enheter.
I Møre og Romsdal - og resten av landet - er det derfor viktig å jobbe for færre og større destinasjonsselskap, ikke flere og mindre.
Vil du ikke slå deg sammen med de store så blir det heller ikke støtte til utvikling.

Reiselivet på Nordvestlandet må tenke stort, og søke samarbeide med store aktører som kan være med på gjennomføring av nye store prosjekt. Det er tunge prosjekt som Trollstigen, Atlanterhavsvegen, cruisehavn, hotellbygging og liknende som trekker folk, ikke en ny sti i skogen.
Finn en samarbeidsparter som vil være med på realisering av gondolbane til "byfjellet" Nesaksla på Åndalsnes.
Hvis man får de store prosjektene på plass kan aktivitetstilbyderne utvikle og selge sine produkt, og Rauma kan få innflyttere som vil se fremover, i stedet for å måtte bruke krefter på gamle, arvede krangler.

Naturens måte å vise seg frem på

Jeg har tidligere - på oppdrag av nåværende Rauma Reiseliv og Handel - vært redaktør av boka "Rauma - naturens måte å vise seg frem på". Et spennende oppdrag og veldig godt samarbeide med reiselivskontoret - og en interessant reise til et område der jeg oppdaget at bygdedyret dessverre fortsatt har gode vekstvilkår. Og det er veksthemmende for reiselivsnæringen.

Konkurransen i norsk reiseliv er heldigvis hard. Og mange sliter med å foredle den indrefileten de mener at de selv har. Noen faller for fristelsen å tro at "fienden" er de andre: som nabokommunene, innflytterne, staten, regionselskapene eller media.
Det er her man gjør den samme store feilen når man trenger noen andre å skylde på hvis det ikke går helt etter planen. 
Mens det egentlig er selve planen som er problemet. Den er for dårlig - og man begynner for tidlig å lage en plan B, som igjen fører til at man bare yter 80 % i forsøket på å lykkes med plan A. 
Fiendebilder kan ikke kjøpes og henges på veggen, men du finner dem i nærmeste speil.
Du ender med å bli sin egen fiende uten å skjønne det selv. Og det er en skikkelig dårlig idé. 

Den største risikoen for å mislykkes er ved å satse for trygt og forsiktig.

Denne bloggposten ble første gang publisert på Thetravelinspector.no