Åpenhet i fotballklubben - bak lukkede dører

Molde FK vil ha åpenhet, hvis bare ikke pressen skriver om det.

Å drive en idrettsklubb på toppnivå er krevende. Fordi man på den ene siden driver et aksjeselskap med krav til å følge de lover og regler som kreves av et AS. Samtidig driver man en virksomhet som er avhengig av stor grad av frivillig innsats, mye gratisarbeide - og fremfor alt - en engasjert supportergjeng - samt å forholde seg til en uavhengig presse. 

Å jobbe i motgang

Molde Fotballklubb har slitt i motgang på flere fronter de siste årene - etter å ha hatt flere år i medvind. Sportslig sett har resultatene vært svakere enn ventet både for første- og andrelaget. Supporterklubben har mistet aktive medlemmer, og publikumssvikten har vært synlig både på Aker stadion og klubbregnskapet.

Klubben beskyldes for stadig større grad av lukkethet og manglende informasjonsflyt, samtidig som den etterlyser større engasjement fra publikum. 
Redigerte medier blir - når de ser på klubben med kritisk blikk - offentlig beskyldt for å være illojale.
Selv om klubben, etter min mening, knapt har opplevd kritisk og undersøkende journalistikk de senere årene.

Illojal oppførsel?

I Molde blir du fort stemplet som illojal eller å være mot dersom du sier i fra når du opplever at noe er feil. Noe som kommer overraskende på mange innflyttere som er vant til åpenhet, og til å gi både ris og ros og å tåle begge deler uten å bli sett på som motspiller.

I 2016 inviterte Molde FK til allmøte mellom sportslig og administrativ ledelse og supporterklubbene Tornekrattet  og Molde 1742. Dette fordi både klubben og fansen ønsket en bedre dialog, særlig etter at supporterkafeen på Aker stadion ble lukket.
Mandag 27. februar skal klubben arrangere det første av to "åpne møter med supporterne" i 2017. 

Dette er åpenhet

Molde fotballklubb har en egen definisjon av åpenhet. Dette skriver de på sin egen nettside:
"Supporterne er en viktig del av Molde FK. Vi vet at mange der ute er interessert, mange har oppfatninger om klubben og sikkert mange gode innspill å komme med. (...) Vi ønsker å oppnå en åpenhet, vi ønsker å være en åpen klubb.
Dette er et møte for supportere og medlemmer, der vi kan diskutere åpent uten at pressen er til stede."

Hemmeligheter

I Molde fotballklubb er man for åpenhet, hvis det ikke skrives om det i redigerte medier. 
I en tidsalder der samtlige supportere har facebook, mange har twitter og snapchat - og begge supporterklubbene har egne nettsider.  I de sosiale medier og kommentarfelt skytes det jevnlig fra hoften - med mer eller mindre gjennomtenkte karakteristikker, utspill og omtale.

Mens redigerte medier har både Redaktørplakaten og Vær Varsomplakaten og egne etiske regler å forholde seg til. 

Klubben frykter at dialogen blir hemmet dersom pressen er til stede. En frykt som er bygget på forutinntatthet og antagelser. Og som er å sterkt undervurdere nivået på supporterklubbene de samarbeider med, og informasjonsbehovet til supporterne som ikke får være til stede på møtet. 
Både fotballklubben og supporterklubbene er avhengig av åpenhet og en fri og uavhengig presse. Derfor må de også tåle at pressen er tilstede på offentlige arrangement.

Å tåle en utfordring

Jeg håper at redaktørene i mediehusene utfordrer Molde FK på deres standpunkt om å lukke dørene for pressen. Ikke fordi det - isolert sett - er så viktig å få være til stede på akkurat dette møtet. Det er ikke en gang sikkert at de har medarbeidere tilgjengelig. Men Molde FK trenger å utfordres på sin offentlighet.

Hvordan klubben forholder seg dem som både har pressekort og medlemskort i klubben og i en supporterklubb er foreløpig uklart.
De stiller neppe med kroppsvisitasjon eller utkastere ved inngang 9 på Aker stadion mandag klokka 18.00. 

Men et signal om åpenhet og om å fremstå som en profesjonell klubb i dagens mediesamfunn kan denne møteinvitasjonen ikke regnes som. 


                                  Odd Roar Lange, journalist og høgskolelærer i sportsjournalistikk