Ja, vi elsker et forbud mot disse på 17. mai

Derfor bør disse skrotes - en gang for alle

(Odd Roar Lange): 17. mai uten heliumfylte ballonger. Er det mulig? Selvsagt er det det. Kommunene Skien og Porsgrunn er for mange kjent som konkurrenter som det gjelder mye og mangt. Men når det gjelder ballongforbud er de to rivalene og naboene enige. I år blir det forbudt å selge heliumfylte ballonger i de to byene i Telemark.

Det er et gledelig forbud, og jeg håper at mange andre kommuner i Norge følger etter.

Hvor blir det av ballongene?

17. maiferingen i Norge er en feiring mange utenlandske turister misunner oss veldig. Barnetogene, gleden, musikken, festen og stemningen.
Men jeg har flere ganger fått spørsmålet: Hvor blir det av alle ballongene som flyr til værs?
Svaret er like trist som det er enkelt: De havner i naturen, og der har de svært lang nedbrytningstid.
Dersom du ferdes i skogen fra tid til annen så har du neppe kunne unngå å finne ballonger som har falt ned, og ligger som en fraslengt plastpose.

De fleste er enige om at vi må gjøre noe for å redusere søppel - og fremfor alt plast - i naturen.
Bildene av sotrahvalen som måtte avlives og som hadde 30 plastposer i magen var en tankevekker for mange.

La oss ta vare på minnene, men helle glemme ballongene  (i bakgrunnen) 
Foto: Odd Roar Lange

Røde Kors-ballongene som forsvant

På slutten av 60-tallet startet Røde Kors i Molde med salg av heliumfylte 17.maiballonger til barn i forbindelse med barne- og borgertoget i Rosenes by. Etter et par tiår med gode inntekter ble ballongsalget utfordret av næringsdrivende som utkonkurrerte Røde Kors.

17.-maiballonger har vært populære hos mange barn. Men å la være å selge heliumballongene er også en bedre framtid. Voksne må ta noen skikkelige grep for å gi barna er renere natur. Det kan gjerne begynne med ballongforbudet.
Hvor mange ballonger som selges aner jeg ikke. Ikke hvor mange av dem som havner i naturen heller. Og det er mulig at et ballongforbud er vel så mye en symbolsk handling som en reell miljøbevarende handling. Men vi trenger slike symboler i blant.  

En viktig salutt

Nå er det på tide å ta et enkelt, men viktig grep. Forby heliumballongsalget på 17. mai og resten av året. 
Og Molde kommune må gjerne ta ansvaret og bli den neste ballongfrie kommunen - og en miljøbevisst kommune som viser vei i Midt-Norge. I år bør ingen selgere få tillatelse til å selge heliumfylte ballonger i Molde eller noen andre steder i Norge. Hvis du er enig så må du gjerne påvirke politikerne der du bor, og/eller dele dele denne artikkelen med andre. 

La saluttene som avfyres 17. mai 2017 være et startskudd for et av mange små og store grep for å redusere "villplast" i naturen.